Mediacoach - Een mediawijs traject voor professionelen

Logo Mediacoach

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met kinderen, jongeren of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. De term mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld.

Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met diverse media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van concrete activiteiten rond media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers leren zelfstandig een project op te zetten binnen de eigen setting.

Een mediacoach zal ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema multimedia. Hij/zij neemt een coachende rol op binnen zijn/haar team.
Dit traject komt tot stand onder de coördinatie van Mediawijs.be in samenwerking met Cultuurconnect, LINC vzw, Mediaraven en UC Leuven-Limburg.
 

Doelpubliek van de opleiding

Het doelpubliek bestaat uit professionelen die werken met kinderen, jongeren of volwassenen:

 • leerkrachten of coördinatoren uit het lager, secundair of volwassenenonderwijs (zorgcoördinatoren, verantwoordelijken communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren)
 • educatieve medewerkers van de bibliotheek
 • jeugdwerkers
 • (sociaal-)culturele werkers

Wat voorkennis betreft, gaan we minimaal uit van een zekere basiskennis van multimedia (bv. web 2.0). Affiniteit met en - vooral - enthousiasme over (digitale) media zijn noodzakelijk.
Het doel van het samenbrengen van deze diverse professionele groepen in één opleiding is het stimuleren van samenwerking en de uitwisseling van inspirerende invalshoeken.
 

Opbouw traject

De opleiding Mediacoach bestaat uit:

 • inhoudelijke sessies en contactmomenten
  Tijdens de contactmomenten staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC  Mediacoach. De contactmomenten bestaan enerzijds uit een vast inhoudelijk luik en een aantal keuzemodules. Tijdens de contactmomenten is er ook ruimte voor projectbegeleiding voorzien (zie het project).
   
 • een online traject (MOOC Mediacoach)
  De theoretische kennis rond mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen deze via het flip in de classroom principe en toelichting van experts tijdens de contactmomenten. 
   
 • een project
  Elke mediacoach realiseert een project rond mediawijsheid dat tegemoet komt aan de noden van zijn organisatie. De mediacoach bekijkt samen met zijn begeleider wat haalbaar en gewenst is in zijn context. De bedoeling van het project is om tijdens en na de opleiding een tastbaar resultaat en verandering in de organisatie teweeg te brengen. Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die waar nodig online en offline ondersteuning biedt. De getuigenissen van onze Mediacoach tool geven een beeld van wat een project kan inhouden.
   
 • een competentiedocument
  Deelnemers die alle inhoudelijke sessies bijwonen, de MOOC verwerken en een project realiseren ontvangen op het einde van het traject het competentiedocument ‘Mediacoach’.

 

Nazorg

Via de facebookgroep van Mediacoach kunnen de cursisten in interactie gaan over inspirerende informatie en initiatieven rond mediawijsheid. De facebookgroep is toegankelijk voor de mediacoaches in opleiding en de afgestudeerde mediacoaches. De personen die de opleiding gevolgd, behouden toegang tot de facebookgroep Mediacoach en het online platform (MOOC) op Mediawijs.be. Er worden ook twee keer per jaar opvolg- en uitwisselingsmomenten voorzien.
 

Praktisch

De opleiding duurt één schooljaar. De volgende editie gaat van start eind september 2016 t.e.m. juni 2017.
 Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro. Voor de inschrijving moet er een beknopte motivatie worden ingediend.
De opleiding Mediacoach vindt plaats in diverse steden (Gent, Leuven, …) in Vlaanderen. Het programma, de exacte opbouw van het traject, locaties en data worden half maart 2016 bekend gemaakt.

 

 

Logo's Evens Foundation en Steun Vlaamse overheid


| More