#bibvooriedereen

#BIBVOORIEDEREEN

Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bib nodig is en welke werking deze moet ontwikkelen. 
Coördinerend partner VVBAD werkt aan een sterk signaal vanuit de sector dat bibliotheken belangrijk zijn. Ook LINC is partner en ondersteunt deze campagne ten volle.

In januari 2018 lanceren we naar het brede publiek een oproep om een charter te ondertekenen. Maar je kan ter voorbereiding al meedenken over mogelijke acties of aangeven dat je wil helpen met het verspreiden via de campagnewebsite.