Digitale Week

In 2005 richtte LINC vzw de Digitale Week op om lokale actoren in heel Vlaanderen te stimuleren en inspireren om lokale en laagdrempelige activiteiten te organiseren waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. Oorspronkelijk nog om de digitale kloof te dichten, maar ondertussen veel breder dan dat. Want met de Digitale Week willen we bouwen aan een e-inclusieve maatschappij waarin iedereen mediawijs is. In een e-inclusieve samenleving hebben alle burgers toegang tot het internet, weten die burgers hoe een computer te gebruiken én weten ze hoe ze die vaardigheden strategisch kunnen inzetten. 

Ondertussen vinden er tijdens de Digitale Week steeds een duizendtal initiatieven van een 300-tal lokale organisatoren plaats. Het succes van de campagne zorgde er ook voor dat LINC op zoek moest gaan naar structurele partners, die de campagne mee konden dragen. Die vonden we in Cultuurconnect en Mediawijs. De eerste nam sinds de editie van 2017 de coördinatie van ons over, terwijl wij ons voornamelijk op de publieksactie richtten.

Digitale Week 2018

Van 19 oktober tot en met 4 november 2017 loopt de dertiende editie van de Digitale Week met dit jaar als thema 'lokaal digitaal'. Met de campagne willen wij lokale overheden aanmoedigen om in te zetten op de werking van de lokale organisatoren en de talloze educatieve, creatieve initiatieven die zij organiseren te ondersteunen. 

Inspiratiedagen

Inspiratiedag E-inclusie

Op 20 april 2018 organiseert Mediawijs ikv Digitale Week de inspiratiedag 'Nieuwe horizonten voor E-inclusie'. Thema's zijn jongeren, diversiteit en de rol van nieuwe technologie in e-inclusie initiatieven. Onderwerpen die de relevantie van jouw werking in de kijker zetten bij publiek en (lokale) overheid. Meer info over het programma en de inschrijving.

Inspiratiepakketten

Vanaf midden februari verschijnt er elke maand een inspiratiepakket voor de Digitale Week. Uitleg over de inhoud van de pakketten vind je onder de titels, de pakketten zelf kan je downloaden als pdf onderaan de pagina.

Inspiratiepakket Mediawijsheid in de bibliotheek

Met mediawijsheid kan je alle kanten uit tijdens of naar aanleiding van de Digitale Week. Haal inspiratie uitdeze goede praktijken van bibliotheken. Organiseer eens een digibabbel met ouders over de online-activiteiten van hun kinderen. Zet een uitgebreidere vorming op om kansarme ouders meer mediawijs te maken.  Haal virtual reality in je klas met Google Cardboard VR. Laat kinderen een BookTube maken in plaats van de klassieke boekbespreking. In dit pakket vind je inspiratie voor verschillende activiteiten. Download het inspiratiepakket hier.

Inspiratiepakket Digitale balans

In dit pakket vind je inspiratie om activiteiten te organiseren over schermtijd en de digitale balans. Hoe vind je met de komst van nieuwe media en technologie het evenwicht terug tussen gezin, school of werk, hobby’s, beweging en slaap? Download het inspiratiepakket hier

Inspiratiepakket Kansarmoede

Wil je mensen met (kans)armoede meenemen in het digitale verhaal? Wil je ze sensibiliseren en motiveren om digitale media te gebruiken, maar weet je niet hoe? Voor veel mensen in armoede zijn digitale media niet evident.  In dit inspiratiepakket vind je vier activiteiten om dit probleem aan te pakken. Download het inspiratiepakket hier

Voorbije editie (2017)

Tijdens de voorbije editie van de Digitale Week daagden we het brede puubliek uit om via #twet mee te brainstormen over enkele maatschappelijk uitdagingen gelanceerd door bekende politici. Het resultaat van deze actie kan je nalezen in het Twetboek.

Je vindt alle informatie op de campagnesite.