Conceptnota Mediawijsheid

   09/05/2012

Brussel - Op vrijdag 4 mei 2012 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Mediawijsheid goed. Omdat mediawijsheid een thema is dat raakt aan diverse aspecten van de beleidsvoering, zoals media, innovatie, jeugd, onderwijs, cultuur, welzijn en armoedebestrijding, sloegen ministers Lieten en Smet de handen in elkaar voor deze conceptnota, die vooral aandacht heeft voor het snijvlak mediabeleid en onderwijsbeleid, maar tegelijk een uitnodiging is naar een verbreding van de samenwerking en beleidsmatige aanpak. 

De conceptnota geeft in de eerste plaats de overheidsvisie weer op de omgang met media en onze verwachtingen ten aanzien van de verschillende actoren op dit vlak om verder de krachtlijnen van het mediawijsheidsbeleid uit te zetten: 

  • het beleid stroomlijnen en onderling afstemmen
  • competentieontwikkeling
  • gelijke kansen vanuit een e-inclusieve benadering
  • een veilige en verantwoorde media-omgeving

Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de concrete acties en maatregelen die de bevoegde ministers reeds uitvoeren, en initiatieven die zij in de nabije toekomst willen nemen om de mediacompetenties van alle Vlamingen te verbeteren.

De conceptnota is als pdf beschikbaar.