Elk verhaal telt

   01/04/2019

LINC vzw ondertekende zonder twijfelen het charter voor inclusie in de boeken- en letterensector. Jij ook?

Want iedereen heeft het recht om literatuur te ontdekken en verhalen te creëren. Maar niet iedereen krijgt daartoe evenveel kansen of wordt even sterk uitgenodigd om aan die literatuur deel te nemen.

Daarom lanceerde het BoekenOverleg op 1 april 2019 een charter voor een inclusieve boekensector. Het charter nodigt organisaties en individuen die actief zijn in de letteren- en leesbevorderingssector uit om actief en duurzaam in te zetten op inclusie en diversiteit. Een grotere alertheid op dit vlak kan er, samen met gerichte acties, toe bijdragen om foute of verouderde percepties en scheefgegroeide verhoudingen de wereld uit te helpen.

Inzetten op inclusie is belangrijk, zowel voor de sector als voor de lezer. Door aandacht te hebben voor inclusie en diversiteit versterken we het aanbod en investeren we in het publiek van vandaag én dat van de toekomst. Wie mee ondertekent, geeft aan hier actief en bewust te willen op inzetten. Maar daar blijft het niet bij. Het charter wil meer zijn dan een intentieverklaring: het wil een hulpmiddel zijn voor al wie ervan overtuigd is dat inclusie loont en slimme verbindingen binnen de sector stimuleren.  Het charter maakt daarom op een heldere manier zichtbaar welke concrete acties mogelijk zijn.

Het charter is een dynamische leidraad die gaandeweg aangevuld en aangepast zal worden. Elke ondertekenaar kan aangeven op welke concrete actiepunten hij/zij/die de komende jaren wil inzetten en wordt uitgenodigd om uitgewerkte actieplannen en interessante praktijken uit te wisselen op deze website.

je leest er alles over op de website https://elkverhaaltelt.org/.