LINC vzw zoekt nieuwe bestuursleden : RVB

   10/10/2016

Vanaf September 2016 zijn wij bij LINC vzw druk op zoek naar nieuwe bestuursleden met een passie voor de sector en voor geletterdheid in de brede zin van het woord. Concreet? Wij zoeken leden die de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur kunnen verrijken met hun kennis en ervaring.

LINC werkt enthousiast rond Lezen, INformatie en Communicatie. We zijn een beweging binnen het sociaal-culturele volwassenwerk en ijveren ervoor om zoveel mogelijk mensen bij de kennismaatschappij te betrekken. Dat doen we door projecten op te zetten rond leesbevordering, maar ook door mensen vertrouwd te maken met de wereld van digitale informatie. Wij werken creatieve vormingen en originele campagnes uit, in brede partnerschappen binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Wat houdt de bestuursfunctie in?

 • Samen met de andere bestuursleden draagt u verantwoordelijkheid voor het goede bestuur van onze vzw.
 • U bepaalt mee het structureel beleid van LINC vzw. Denk hierbij aan het mee schrijven van een beleids- of jaarplan.
 • U denkt mee na over de inhouden en thema’s waarover de organisatie zal gaan in hun werking.

Is dat veel werk?

 • De RvB komt elke drie maanden samen in Leuven, voor overleg. Dit gebeurt meestal na de werkuren en duurt zelden langer dan 2 uur.
 • Het gebeurt al wel eens dat de Raad van Bestuur tussentijds om hun mening of input gevraagd wordt via mail.
 • U kan bijkomende vergaderingen opnemen, afhankelijk van uw functie binnen de RvB.

Krijg ik ervoor iets in de plaats?

 • Contact met een grote groep gepassioneerde collega's op de werkvloer, zowel in de Raad van Bestuur als de AV.
 • Voldoening om mee te helpen aan de verdere uitbouw van de LINC vzw.  

LINC zoekt hiervoor bestuursleden die

 • Communicatief zijn.
 • Diplomatisch en analytisch zijn.
 • Interesse hebben in het sociaal-cultureel volwassenwerk.
 • Een passie hebben voor taal en letteren, geletterdheid en mediawijsheid.

Het mandaat wordt verkozen op de Algemene Vergadering van de LINC vzw. De verdeling van de taken binnen het bestuur gebeurt nadien in overleg. Je kan steeds al eens langskomen voor een verkennend gesprek!

Wilt u zich kandidaat stellen of heeft u vragen, dan kan u contact opnemen met Heleen Mesellem en Sandrijn Van Waeg via coordinatie [at] linc-vzw.be.