LINC zkt DIGIWEET

   24/01/2019

LINC zkt Digiweet!

LINC vzw heet iedereen welkom in de kennismaatschappij. Als beweging willen we volwassenen ondersteuning bieden en een gezonde dosis vertrouwen aanreiken om te werken aan hun geletterdheid en te kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving. Daarbij staan wij voor: drempels verlagen, samenwerken, experimenteren en vertrouwen geven. Wij werken rond klassieke en digitale geletterdheid.

Digitale geletterdheid omvat alles wat mensen nodig hebben aan kennis en vaardigheden om zelfstandig te navigeren in de digitale wereld. Het gaat dan van ‘hoe gebruik ik technologie?’, over ‘hoe weer ik mij tegen gevaren op het internet?’ tot en met ‘hoe produceer ik mijn eigen content’.

LINC draagt op twee manieren bij aan digitale geletterdheid. Ten eerste voorzien we workshops voor het brede publiek en voor professionals. Je kunt ons hele aanbod op onze website bekijken. We werken rond digitale tools, zoals bijvoorbeeld ‘hoe gebruik ik een green screen’ of ‘hoe trap ik niet in misleidende informatie’. Daarnaast zetten we projecten op om op nieuwe en originele manieren te werken aan digitale geletterdheid. Daarbij richten we ons op specifieke doelgroepen of diepen we een bepaald onderwerp verder uit.

Om deze werking verder uit de breiden zijn wij op zoek naar vrijwillige DIGIWETEN.

DIGIwatte?

Di●gi●weet
/dixi’wet/
Een m/v/x die zich graag en vlot in de digitale wereld begeeft en deze kennis ook graag en vlot met anderen kan delen.

DIGIWEET bij LINC worden?

Wij vinden het belangrijk om jou en je talenten eerst te leren kennen en je kennis te laten maken met onze werking. We zorgen er samen voor dat je jezelf klaar voelt om de eerste workshop te gaan geven en gaan dan ook mee. Daarna zorgen we ervoor dat jij door middel van begeleiding, vormingen en intervisie jouw digitale en sociale talenten verder kan ontwikkelen. Concreet betekent dit een startcursus van één dag, drie intervisiemomenten per jaar en een jaarlijkse vrijwilligersdag. Inclusief de koffiekoeken.

Regelmatig krijg je van ons vrijblijvende te horen dat we een lesgever zoeken voor een workshop in jouw regio. We houden daarbij rekening met jouw talenten en beschikbaarheid. In ruil krijg je van ons een vrijwilligersvergoeding voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de workshop. Je kunt maximaal 13 vormingen per jaar geven.

Wij werken op een inclusieve manier en proberen iedereen te bereiken. Wil jij je talenten uitbreiden en inzetten om anderen mee te krijgen in de digitale kennismaatschappij? Of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar kenneth.schenning [at] linc-vzw.be of bel naar 016 31 66 00.