Opinie De Kracht van bibliotheken

   13/03/2015

Het was een moeilijke dag gisteren. Met het nieuws dat gemeentes geen bibliotheken meer moeten inrichten. Ondanks dat steden en gemeenten bibliotheken niet zomaar gaan afschaffen, is het een jammerlijk signaal van de Vlaamse regering. Een bibliotheek is een onmisbaar gegeven in een lokale context en moet daarom net gestimuleerd worden vanuit alle beleidsniveaus. Het is een plek van verademing en toegang tot kennis voor iedere burger. In plaats van bibliotheken in vraag te stellen, zou men beter pleiten om ze te versterken in hun inhoudelijke missie en netwerkrol. Wij van LINC blijven geloven in de kracht en de toekomst van lokale bibliotheken. We vragen aan de Vlaamse regering om hetzelfde te doen en hier ook zo naar te handelen.

Het team van LINC vzw