Tijd voor een nieuwe geletterdheid

   08/09/2020

“Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting. Digitale ongelijkheid vergroot sociale ongelijkheid”, kopte de Koning Boudewijn Stichting vorige week.

Door de Covid19-pandemie werd onze samenleving geconfronteerd met verschillende vragen, de nood om correct geïnformeerd te worden bijvoorbeeld. Het is geen geheim dat de technologische revolutie in een indrukwekkende stroomversnelling zit. Onze maatschappij wordt steeds meer gedigitaliseerd. Het wordt moeilijker en moeilijker om alles te volgen op vlak van desinformatie, privacy, cyberpesten en ga zo maar door. Veel diensten van het lokale bestuur en de openbare bibliotheek moet je nu online contacteren, en het is heel gemakkelijk om in dat kluwen de weg kwijt te geraken.

Het is een opdracht van alle openbare besturen, organisaties en bedrijven om ervoor te zorgen dat iedereen mee is. LINC wil burgers versterken in hun digitale vaardigheden en dat doen we door laagdrempelige vormingen te geven i.s.m. openbare bibliotheken of middenveldorganisaties. Zo is er bijvoorbeeld het C@fé LINC waar je terecht kan met al je vragen over digitale thema’s. Verder blijven we dit najaar inzetten op de versterking van het E-inclusieplatform samen met Mediawijs en IMEC. Uit die samenwerking is ook ons e-inclusief panel voortgevloeid.

Daarnaast onderschrijft LINC de campagne n.a.v. de Week van de Geletterdheid: omgaan met woorden, beelden, cijfers en ICT is een fundamenteel onderdeel van ons dagelijks leven. Door actief in te zetten op vorming en sensibilisering hopen we dat de kloof tussen de zogenaamde ‘wetenden’ en de ‘niet-wetenden’ verkleint. We willen burgers ondersteunen en hebben daarbij vooral aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. ‘Geletterdheid’ en recht op informatie is een mensenrecht dat we allemaal moeten koesteren en versterken. "Educatie is vrijheid" zei Paulo Freire (Braziliaanse pedagoog).

Meer weten over de manieren waarop LINC drempels wil verlagen? In dit filmpje stellen we ons graag aan je voor.