Week van de Geletterdheid 2019

   30/08/2019

1 op de 10* ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Deze vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. En om betrokken te zijn bij de school.

LINC is ook dit jaar kernpartner van de Week van de Geletterdheid die focust op het versterken van ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs.  Door te werken aan de geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Hierop inzetten is belangrijk om te voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De Week van de geletterdheid wil kleuter- of lagere scholen stimuleren om na te denken over geletterdheid. Hoe ga je als schoolteam om met laaggeletterde ouders? Wat kan je doen om hen te ondersteunen? Hoe zorg je dat acties gedragen zijn door het hele team? Daarom lanceren we dit jaar tijdens de Week van de Geletterdheid het spel Tijd voor geletterdheid dat schoolteams op weg zet, inspireert en handvatten biedt.

Alle informatie www.ikbenmee.be of www.weekvandegeletterdheid.be