Campagnebeeld 'Hou het duidelijk'

Week van de Geletterdheid

   04/09/2023

Vandaag begint de ‘Week van de Geletterdheid’. De slogan van de campagne luidt dit jaar 'Hou het duidelijk'. Er worden ook heel wat acties georganiseerd.

Koepelorganisatie VOCVO wil, net als LINC en meer dan 40 organisaties, bedrijven en instellingen engageren om werk te maken van:

  • Duidelijke communicatie
  • Duidelijke dienstverlening
  • Duidelijk digitale toepassingen

LINC tekende daarom het Charter voor duidelijke communicatie, duidelijke dienstverlening en duidelijke digitale toepassingen. We ervaren namelijk allemaal wel eens dat we verloren lopen in de verschillende stappen die we moeten zetten om bijvoorbeeld online een ticket te kopen, dat een brief niet helder geformuleerd is, dat kortingen in de winkel onduidelijk zijn of dat we toch liever een probleem in onze buurt één op één bespreken met een medewerker van de gemeente…

Duidelijkheid scheppen

Door als maatschappij gezamenlijk onze schouders te zetten onder deze campagne, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee is. Kleine aanpassingen kunnen vaak al een groot effect hebben. Duidelijkheid scheppen is voor iedereen gunstig: zowel voor laaggeletterde als hooggeletterde burgers. Meer informatie vind je op de website houhetduidelijk.be.

LINC zet in zijn dagdagelijkse praktijk resoluut in op het concept 'meervoudige geletterdheid'. Meer daarover lees je bij onze missie en visie, op deze pagina.