Media4ME

MEDIA4ME

Samen een wijkkrant maken, oudere buurtbewoners leren skypen, digitale enquêtes inzetten en om te weten te komen wat bewoners in de buurt verbeterd willen zien. Het zijn voorbeelden van hoe
je media kunt inzetten en om inwoners bij de buurt te betrekken en de communicatie in de buurt te verbeteren.

Dat is de bedoeling van het Europese project Media4ME. Door gebruik te maken van sociale media en ICT werken inwoners van verschillende etnische achtergrond en generaties samen aan een project. Op die manier bevordert Media4ME de dialoog en de leefbaarheid in de buurt en wordt in de media het negatieve imago van deze wijken tegengegaan. De zes deelnemende wijken situeren zich in verschillende Europese
landen.
LINC vzw is als Vlaamse partner van het project actief in de wijk Kuregem in Anderlecht. Om de duurzaamheid van het project te garanderen werken wij samen met KureghemNet en andere lokale initiatieven. Meer informatie over Media4ME is te vinden op de website