Project MO6

In de verschillende project MO6 (september 2012 - april 2016) onderzochten de bibliotheken van de 4 Vlaams-Brabantse regio's de mogelijkheden van tablets om de werking en het aanbod van bibliotheken aan te passen naar de evoluties in de gedigitaliseerde samenleving.

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant kochten de bibliotheken samen tablets aan (1 of 2 per bibliotheek), zodat in de bibliotheekmedewerkers konden experimenteren met het dagelijks gebruik van een tablet en uitzoeken hoe deze in de interne en in de publiekswerking kunnen worden geïntegreerd.

LINC vzw zette een opleidingstraject op voor het bibliotheekpersoneel waarbij in eerste plaats de basistechnieken werden aangereikt en het bibliotheekpersoneel vertrouwd werden gemaakt met de tablet. De volgende stap in het opleidingstraject omvatte de uitwisseling van ervaringen en het uitdenken van creatieve projecten om de mogelijkheden van de tablet aan te wenden voor interne en/of publiekswerking in elke deelnemende bibliotheek.

Voor alle bibliotheken, zowel die binnen het traject als daarbuiten, is er nog steeds de MO6-blog. Net als de vormingstrajecten staat ook die helemaal in het teken van tablets in de bib! Hier worden uit de ervaringen in het MO6-project aanbevelingen en mogelijke valstrikken, tips & tricks en eventueel bijkomende vragen en bedenkingen gepuurd die als basis kunnen dienen voor de uitbreiding van het gebruik van tablets naar andere bibliotheekregio’s.

Lees ook het artikel over MO6 in het dossier 'Mediawijze bibliotheken' van Mediawijs.be.