Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2019. (Jill Coene & Peter Raeymaeckers)

Uit woede en onbegrip. Pamflet over de schande van armoede. (Erik Vlaminck & Jos Geysels)