Atlas van de Vooruitgang
David McCandless

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2021. (Jill Coene)
Jill Coene, Tuur Ghys, Bernard Hubeau, Sarah Marchal, Peter Raeymaeckers, Roy Remmen, Wouter Vandenhole (red.)

Uit woede en onbegrip. Pamflet over de schande van armoede. (Erik Vlaminck & Jos Geysels)