De kracht van Hoop
BLERI LLECHI

De supersamenwerker
Dirk van Duppen & Johan Hoebeke

Zo verliep de tijd die me toegemeten was
Dirk Van Duppen

Water bron van leven en conflicten. (Frank Maes)

Circle of life
Lieve Blancqaert

Onderwijs voor de 21ste eeuw. (Kris Van den Branden)

De school van de ongelijkheid. (Nico Hirtt, Ides Nicaise en Dirk De Zutter)

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2019. (Jill Coene & Peter Raeymaeckers)