Thuis in Taal


Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie en de creativiteit bij kinderen. Op jonge leeftijd met boekjes in contact komen stimuleert zelfs jaren later nog het lezen, rekenen, fantaseren,...  
De taal die je thuis spreekt, is daarbij van levensbelang, en bij jonge kinderen dan ook de aangewezen taal om in voor te lezen. Want kinderen die hun thuistaal goed beheersen, hebben het makkelijker om Nederlands of een andere taal te leren.

Het oorspronkelijke project

Het Thuis in Taal-project kwam tot stand in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, waar het als proefproject in acht gemeentes liep. Het opzet was om begeleiders en ouders te stimuleren en ondersteunen om voor te lezen en te vertellen aan kinderen. Daarom ontwikkelden we de Thuis in Taal-koffers vol anderstalige boekjes boordevol boekjes in verschillende talen, zoals het Roemeens, Spaans, Arabisch en Portugees. Daarnaast bundelden we tal van voorlees – en boekentips  in een workshop die het belang van voorlezen in de ontwikkeling van een kind te onderstrepen.
 
Het nieuwe aanbod

LINC vzw wil ook andere bibliotheken en organisaties in heel Vlaanderen ondersteunen om een eigen Thuis in taal-project op te zetten. We doen dit op twee manieren:

  • Workshop ‘Thuis in taal’

In de  voorleesworkshop (ong. 1,5u) vertellen we over het belang van voorlezen en vertellen in de thuistaal voor de taalontwikkeling. We gaan dan ook echt oefenen, kiezen samen goede verhalen en wisselen tips & tricks uit.
Het is leuk als er mensen van de organiserende bib of eventueel ‘vaste’ voorlezers kunnen deelnemen. Dus... Werk je met anderstaligen en wil je meer weten over voorlezen in je moedertaal? Of ben je zelf anderstalig? Wees welkom!

  • Thuis in Taal-traject

Wil je binnnen je organisatie werken rond anderstaligheid? Dan kijken we samen wat de noden en de mogelijkheden zijn. Vertellen, (meertalig) voorlezen, activiteiten die de geletterdheid stimuleren (al dan niet in combinatie met digitale geletterdheid),... Het kan allemaal. En we gaan ook dieper in op dat andere pijnpunt: hoe krijg je anderstalige ouders in de bib? Neem vrijblijvend contact op met één van onze alfaweten om samen een ideaal traject uit te stippelen.

Bestelformulier Workshops