VOORLEESPOST

Heuvelheem

ma, 17/11/2014

Nu 1 jaar geleden, in december 2013, hebben we voor de eerste keer, na enkele voorbereidende bijeenkomsten, voorgelezen in het plaatselijk WZC ‘Heuvelheem’. We hadden toen teksten gezocht ivm Sinterklaas, van Simon Carmiggelt en van A.M.G. Schmidt.  
Sindsdien is het steeds een zoeken geweest naar gepaste teksten. Ons luisterpubliek bestaat, inderdaad uit ‘ouderen’. De meesten zijn geboren tussen 1930 en 1940, met enkele uitschieters van net ervoor en net erna.  Ik weet niet goed hoe ik hun cognitieve status kan definiëren.  Laten we zeggen dat ze last hebben van milde vergeetachtigheid en een wat beperkt concentratievermogen.  

Zelf lees ik heel graag voor, en daarom heb ik indertijd ook op de aankondiging gereageerd die in het lokaal gemeenteblaadje stond. Ik doe het nog steeds heel graag maar mis enigszins een meer actieve deelname van het luisterpubliek. Ik weet nooit goed of wat wij hen brengen hen ook echt boeit. Het meest genoegdoend lijken toch wel klassieke ‘verhalen’ te zijn, in de vorm van een sprookje of iets van die aard.  Grappige situaties en voor de hand liggende humor komen ook goed over.  We hebben totnogtoe ook  geregeld gebruik gemaakt van oude cursiefjes van Louis Verbeeck: die zijn uiterst geschikt van lengte en heel vaak  komen er personen in voor uit de streek hier.  Of hij haalt een of ander feit uit het halfrecente verleden aan waarin onze luisteraars zich nog kunnen inleven.

Onze luistergroep bestaat meestal uit een 7 tot maximum 10 personen die zo tegen kwart over twee komen binnengeschuifeld, meestal met behulp van een van ons of van een verzorgende. In de regel zijn we met twee voorlezers die in onderlinge afspraak iets voorbereid hebben, soms over een bepaald thema, maar dit niet altijd. We zitten in een kring en geven dan een inleiding op de tekst die we gaan brengen. Na het voorlezen brengen we een gesprek op gang over het onderwerp. Meestal is er nog tijd over voor een tweede tekst, die volgens hetzelfde stramien verloopt.  
Enkele van onze luisteraarsters herinneren zich nog een aantal ‘gedichten’ die ze ooit  op school moesten leren: ‘De grote hond en de kleine kat’, ‘De Wilgen’, ‘Het Kruisken’ (Guido Gezelle) maar ook langere teksten, zoals ‘Een Lied van de Zee’ en ‘Het Geschenk’. Die proberen we dan op te sporen op het gezegende internet om nadien nog eens voor te lezen.

Het doet dan wel deugd te horen van de mensen van het animatieteam dat ons publiek blij is met dat uurtje en dat ze ons ‘die van het voorlezen’ noemen.

Voorlezer:

Reactie toevoegen

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.