Campagnes

digitale week

In 2005 richtte LINC vzw de Digitale Week op om lokale actoren in heel Vlaanderen te stimuleren en inspireren om lokale en laagdrempelige activiteiten te organiseren waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. Oorspronkelijk nog om de digitale kloof te dichten, maar ondertussen veel breder dan dat. Want met de Digitale Week willen we bouwen aan een e-inclusieve maatschappij waarin iedereen mediawijs is. In een e-inclusieve samenleving hebben alle burgers toegang tot het internet, weten die burgers hoe een computer te gebruiken én weten ze hoe ze die vaardigheden strategisch kunnen inzetten. 

Ondertussen vinden er tijdens de Digitale Week steeds een duizendtal initiatieven van een 300-tal lokale organisatoren plaats. Het succes van de campagne zorgde er ook voor dat LINC op zoek moest gaan naar structurele partners, die de campagne mee konden dragen. Die vonden we in Cultuurconnect en Mediawijs. De eerste nam sinds de editie van 2017 de coördinatie van ons over, terwijl wij ons voornamelijk op de publieksactie richtten.

In 2018 komt er een 13de editie tussen 19 oktober en 4 november. Het thema en de inspiratiedagen van deze campagne worden binnenkort bekendgemaakt. Je vindt alle informatie op de campagnesite.

Voorbije editie (2017)

 

Tijdens de voorbije editie van de Digitale Week daagden we het brede puubliek uit om via #twet mee te brainstormen over enkele maatschappelijk uitdagingen gelanceerd door bekende politici. Het resultaat van deze actie kan je nalezen in het Twetboek.
 

LINC is sinds enkele jaren één van de vaste partners achter de Week Van De Geletterdheid die jaarlijks loopt vanaf 8 september, de internationale dag van de geletterdheid. Want één op zeven volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd, waardoor zij moeilijk functioneren in de maatschappij.

Elk jaar focussen we op een andere doelgroep en kijken we hoe we zowel die doelgroep, de professionelen binnen de doelgroepsector en het brede publiek kunnen sensibiliseren en ondersteunen rond het belang van werken aan geletterdheid.

In 2017 werkten we naar mensen in (kans-)armoede. Dit resulteerde in het magazine TROEF dat mensen in armoede op een toegankelijke manier wil overtuigen dat werken aan geletterdheid loont. Daarnaast werkten we een inspiratiebundel uit met activiteiten en tools voor intermediairen die met deze doelgroep rond geletterdheid aan de slag willen.

Je vindt er alles over op de campagnewebsite

 

#BIBVOORIEDEREEN

Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bib nodig is en welke werking deze moet ontwikkelen. 
Coördinerend partner VVBAD werkt aan een sterk signaal vanuit de sector dat bibliotheken belangrijk zijn. Ook LINC is partner en ondersteunt deze campagne ten volle.

Vind je het belangrijk dat jouw nieuwe gemeentebestuur ook na 2018 blijft investeren in de bib? Onderteken dan voor 23 april 2018 het #bibvooriedereen-charter op www.bibvooriedereen.be