workshops

LEESPROMOTIE

Voorlezen, Durven, Doen – Papa
Boekstart
Kamishibai
Kom maar dichterbij: voorlezen aan je (klein)kind
Handjes draaien: voorlezen in de kinderopvang
Voorlezen, durven en doen: voorlezen aan groepen kinderen
Wijs maar niet uitgelezen - Voorlezen aan ouderen

MEDIAWIJSHEID

MEDIAWIJZE (GROOT)OUDERS
Logo Diggie Dik: een ouder en kind lezen samen op de tablet