Week van de Geletterdheid

LINC is sinds enkele jaren één van de vaste partners achter de Week Van De Geletterdheid die jaarlijks loopt vanaf 8 september, de internationale dag van de geletterdheid. Want één op zeven volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd, waardoor zij moeilijk functioneren in de maatschappij.

Elke 2 jaar focussen we op een andere doelgroep en kijken we hoe we zowel die doelgroep, de professionelen binnen de doelgroepsector en het brede publiek kunnen sensibiliseren en ondersteunen rond het belang van werken aan geletterdheid.

Net als vorig jaar vragen we in 2019 tussen 9 en 15 september je aandacht voor het versterken van ouders. Want 1 op 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ict-gebruik. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Door te werken aan de geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Zo willen we voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Ook jij kan aandacht schenken aan geletterdheid in je organisatie:

  • 1 op 10 ouders is laaggeletterd. Deze infographic vertelt je hoe dat precies zit.
  • Hoe voel je aan dat iemand problemen heeft met geletterdheid? De herkenningswijzer zet je op weg.
  • Hoe pas je je communicatie aan? Volg de vijf schrijftips van Wablieft.
  • Interessante artikels om te lezen en te delen, vind je op de themapagina die we samen met partners Kind&Gezin en Expoo ontwikkelde.


Alle informatie vind je op de campagnesite.


In 2017  werkten we naar mensen in (kans-)armoede. Dit resulteerde in het magazine TROEF dat mensen in armoede op een toegankelijke manier wil overtuigen dat werken aan geletterdheid loont. Daarnaast werkten we een inspiratiebundel uit met activiteiten en tools voor intermediairen die met deze doelgroep rond geletterdheid aan de slag willen.