Spelen en speelgoed

Spelletjes en speelgoed zijn een groot deel van ieders kindertijd. Praten over hoe je je als kind vermaakte brengt vaak fijne herinneringen naar boven. Met dit thema willen we even teruggaan naar die onbezonnen jeugdjaren van toen we samen speelden met broers en zusjes, met de kinderen uit de buurt en op school.