LINC pleit voor meer ondersteuning van lezen!

   07/12/2017

Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen, zo blijkt uit recent PIRLS-onderzoek (“Progress in International Reading Literacy Study”).
Aan deze wereldwijde studie namen ook 4.500 Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs verspreid over 150 scholen deel. En wat bleek?
Vlaanderen tuimelde op 10 jaar tijd van de 8ste naar de 32ste plaats.

​Vlaamse Scholen blijken dan ook duidelijk minder tijd te besteden aan taal en lezen dan in andere landen. Er is minder “instructietijd” en bovendien staan veel
leerlingen en ouders weinig positief tegenover lezen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wijst erop dat geletterdheid niet alleen een kwestie is om technisch
goed te lezen, maar ook om te begrijpen wat er in teksten staat. Ze is dan ook van plan om met het onderwijsveld te overleggen op basis van de aanbevelingen van de onderzoekers. 

Als beweging binnen het sociaal-culturele vormingswerk voor volwassenen, ijvert LINC vzw ervoor om zoveel mogelijk mensen bij de kennismaatschappij te betrekken. Onze missie is draait dan ook volledig rond het bevorderen van Lezen, INfomatie en Communicatie. Dat doen we onder andere door projecten op te zetten rond leesbevordering. Daarbij streven we er naar om naast de schoolcontext ook thuis en in de vrije tijd het lezen en voorlezen voor kinderen te promoten. We bieden dan ook tal van programma’s aan om de technieken van het voorlezen onder de knie te krijgen en de voordelen ervan aan te tonen. Papa’s en mama’s, oma’s en opa’s, opvoeders,… kunnen op die manier in de plaatselijke bibliotheek of vereniging terecht om kennis te maken met het (voor)lezen en zich hierin te verdiepen.
De methode van onze lezingen en vormingen is steeds gebaseerd op het acroniem v.o.o.r.l.e.z.e.n

  • V - Vertrouwd maken met boeken
  • O - Ontspannend en plezierig
  • O - Ontwikkeling van taal en woordenschat
  • R - Rust en intimiteit
  • L - Leren luisteren
  • E - Een blik op de wereld
  • Z - Zien lezen doet lezen
  • E - Emoties beleven en herkennen
  • N - Nieuwsgierigheid en fantasie prikkelen

 
Zo werken we aan de bevordering van het leesplezier en willen we de leerhouding, het welbevinden en de participatie van kinderen en jongeren versterken.
Meer informatie over lezen en geletterdheid? Surf naar www.linc-vzw.be.