Mediacoach - Een mediawijs traject voor professionelen

De inschrijvingen voor het nieuwe mediacoach-traject 2017-2018 zijn geopend!

​Mediacoach is een opleiding voor professionelen die pedagogisch werken met kinderen, jongeren of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie. Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van concrete activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden en concrete tools biedt inspiratie en de deelnemers zetten zelfstandig een project binnen de eigen organisatie. Een mediacoach zal ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media. Hij/zij neemt een coachende rol op binnen zijn/haar team.

 
Het doelpubliek bestaat uit professionelen die op een pedagogische manier werken richting kinderen, jongeren of volwassenen zoals
• leerkrachten uit het lager, secundair of volwassenenonderwijs
• coördinatoren in het onderwijs: zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren
• educatieve medewerkers van de bibliotheek
• jeugdwerkers en sociaal-culturele werkers
 
Praktische info:
  • Je vindt alle informatie op de website www.mediacoach.be
  • De opleiding bestaat uit 9 contactmomenten (sessies), een online luik en een project dat beantwoordt aan de concrete noden van de organisatie.
  • Duur opleiding: van donderdag 28 september 2017 tot donderdag 14 juni 2018.
  • Locatie: 2 sessies in Brussel en 7 sessies op een locatie naar keuze (Antwerpen, Gent of Leuven).
  • Kostprijs: 350 euro (incl. BTW).
  • Inschrijven kan van maandag 20 maart tot en met dinsdag 6 juni 2017 via deze link
  • Een beknopte motivatie is vereist. Binnen de drie weken ontvang je de definitieve bevestiging van jouw inschrijving en meer info over de betalingsmodaliteiten.