De ontembare vrouw. Als archetype in mythen en verhalen. (Clarissa Pinkola Estes)

De vervreemdeling. (Geertje Bleukx)

Onzichtbare vrouwen. (Caroline Criado Perez)

Het grote geweldige vrouwen boek. (Machteld Maris)

Circle of life
Lieve Blancqaert