SDGs en systemische knelpunten/pijnpunten nav de COVID19-crisis

Negatieve impact wegens werkloosheid/Inkomenverlies voor kwetsbare groepen
(geglobaliseerde) Voedselketens/zekerheid/veiligheid in gevaar (minder seizoensarbeiders / marktoegang /transport => minder aanbod?
Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden ⇨ Negatieve impact op het gezondheidsapparaat: ZIEKENHUIZEN, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, psychiatrie
Kwaliteitsonderwijs / Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen ⇨ Scholen gesloten / afstandsonderwijs / druk op gezinnen / E-inclusie probleem / Scholen en armoede / Leerstof nadien inhalen
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.