Duurzame Bibs

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) werden in september 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties. Ze verschillen van hun voorgangers de Millenniumdoelstellingen omdat ze universeel zijn en dus gelden voor alle landen in de wereld. De uitdagingen stellen zich zowel op lokaal, gewestelijk, nationaal als internationaal niveau. Concreet betekent dit dat lokale besturen worden uitgenodigd om hun schouders te zetten onder dit universeel duurzaamheidsverhaal. 

Bibliotheken zijn als deeleconomie bij uitstek ‘duurzaam’. Ze zijn dan ook de uitgelezen plek waar burgers en consumenten kunnen nadenken over hun bijdrage en engagement rond de SDGs.

LINC wil - net als bibliotheken - een rol spelen in het stimuleren van maatschappelijke geletterdheid bij het brede publiek. Daarom bieden we een nieuwe vorming aan waarbij de 17 SDGs en hun context in klare taal worden uitgelegd en vertaald naar een eerste oefening over de rol die bibs hierin kunnen spelen.
Zie brochure ism VVBAD: https://www.vvbad.be/meta/meta-nummer-20201/hoe-ga-je-als-bib-concreet-aan-de-slag-rond-sdgs

Praktisch
Prijs: 375 euro (incl btw) + eventuele verplaatsingsonkosten (0,37€/km)
Duur: 2,5 uur
Doelpubliek: Bibliotheekmedewerkers en -vrijwilligers, middenveldorganisaties en gemeentebesturen
Deelnemers: Max. 25
Good to know: Op vraag kunnen we samen een 'Traject-op maat'  uitstippelen waarbij een strategie en een actieplan worden ontworpen. 
Meer info: dirk.bocken [at] linc-vzw.be

 

Bestelformulier Workshops