Vrijwillig geLINCt

Informatie- en mediageletterdheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Jammer genoeg is er nog een grote groep mensen die door hun sociale achtergrond weinig of geen kansen krijgt om vertrouwd te raken met nieuwe media. In bibliotheken, buurthuizen, verenigingen waar armen het woord nemen, … zetten heel wat vrijwilligers zich voor hen in maar die hebben niet altijd voldoende bagage om hen te ondersteunen op het vlak van informatiegeletterdheid.

Met de actie ‘Vrijwillig geLINCt’ wil LINC die vrijwilligers opleiding en ondersteuning bieden rond het thema informatiegeletterdheid. De vrijwilligers kunnen dan op hun beurt de diverse aspecten van ‘mediawijsheid’ overbrengen op de kansengroepen waarmee ze in contact komen. Het opleidingstraject wordt ontwikkeld op maat van de noden van de vrijwilligers en de lokale context.

Bestelformulier Workshops